De Panters stoppen en worden Tijgers en Wolven

We zijn voor de Panters al een tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er is al lange tijd sprake van een instabiele bezetting van het leidingteam. Daardoor rust alle voorbereiding op de schouders van enkele vrijwilligers. Ook weekenden en zomerkampen kunnen zo lastig gepland en voorbereid worden. Om uit deze situatie te komen, moeten we helaas besluiten om de Panters op te heffen en de kinderen te verdelen over de andere welpen-groepen. We hebben in deze beide speltakken een goede leidingbezetting en voldoende ruimte om alle kinderen te plaatsen.

Dit betekent dat de kinderen per 1 juni worden ingedeeld bij de Wolven of de Tijgers.

Your comment