Bestuur

Binnen de organisatie van Scouting Paulus zijn twee besturen actief: het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur.

Het verenigingsbestuur

Het bestuur bestaat uit zo’n 6 tot 8 personen, vrijwilligers met vaak een leiding achtergrond.

Samen met de leiding is dit bestuur verantwoordelijk voor het spel van Scouting voor de leden van de groep. We hebben als bestuur een faciliterende taak binnen de groep.

Het bestuur en leiding vormen samen de groepsraad, het formele beslisorgaan van de vereniging. In de groepsraad kan een afvaardiging van de ouders plaats nemen. De secretaris van het bestuur kan hier meer informatie over verstrekken. De groepsraad komt zo’n 7 keer per seizoen bij elkaar.

Binnen het bestuur zijn diverse functies. Zo is er een voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder zijn er groepsbegeleiders en leden die algemeen bestuurslid zijn. Deze bestuursleden worden voorgedragen aan en gekozen door de groepsraad voor telkens een periode van 4 jaar, na deze periode kan men zich herverkiesbaar stellen. Tussen de groepsraden in worden de bestuursvergaderingen gepland.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter

Marcel Prins

voorzitter@scoutingpaulus.nl

Secretaris

vacature

secretaris@scoutingpaulus.nl

Penningmeester

Carolien Strengers  

penningmeester@scoutingpaulus.nl

Groepsbegeleider  

Ronald Krutzen

groepsbegeleiding@scoutingpaulus.nl

Groepsbegeleider

Ron Schneider

groepsbegeleiding@scoutingpaulus.nl

Groepsbegeleider

Cher van Bommel

groepsbegeleiding@scoutingpaulus.nl

Algemeen lid

Patricia van Ahee

 

Algemeen lid

Saskia Prins

 


Algemeen emailadres van het bestuur: bestuur@scoutingpaulus.nl

Het stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit zo’n 6 tot 8 vrijwilligers. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beheer, verhuur en het onderhoud van de accommodatie “De Blokhut” in de Delftse Hout. Dit bestuur komt 2 tot 3 keer per seizoen bijeen.

Om ervoor te waken dat het beleid m.b.t. beheer, verhuur en onderhoud niet teveel af gaat wijken van de belangen van de vereniging Scouting Paulus is statutair vastgelegd dat de helft van het stichtingsbestuur ook lid moet zijn van het verenigingsbestuur. Leden van het stichtingsbestuur worden door het bestuur zelf aangesteld als bestuurslid.

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter

Marcel Prins

voorzitter@scoutingpaulus.nl

Secretaris

vacature

secretaris@scoutingpaulus.nl

Penningmeester

Carolien Strengers 

penningmeester@scoutingpaulus.nl

Algemeen lid

Ronald Krutzen

groepsbegeleiding@scoutingpaulus.nl

Verhuurder/beheerder  

Eric Zegwaard

verhuur@scoutingpaulus.nl

Bouwkundig adviseur  

Ad Dukker

 

Contactpersoon PHBA

Paul Schreuder

 

Leidingvertegenwoordiger vereniging  

Suzanne Neilen  

 


Algemeen emailadres van het bestuur: stichting@scoutingpaulus.nl

PHBA = Paulus Hulp Bij Activiteiten

De PHBA bestaat op dit moment uit 6 vrijwilligers die wekelijks een avond actief zijn op de Blokhut. Zij zorgen voor het onderhoud, initiëren verbeteringen aan het gebouw en voeren deze, indien mogelijk, ook uit.

De PHBA beheert en onderhoudt ook het groepsmateriaal. Daarbij kunt u denken aan tenten, kook- en kampeermateriaal, pionierhout, touw, aanhangers, tonnen en groot spelmateriaal. De PHBA heeft diverse ruimtes tot haar beschikking (materiaalzolder, de grote zolder en de loods) om materialen op te slaan.

Tot slot worden door de PHBA twee keer per jaar klusochtenden georganiseerd. Een grote groep ouders zijn die ochtend, onder leiding van de PHBA, druk bezig met onderhoudswerkzaamheden in en rond de Blokhut.